ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

Royal father57

Login Form

ชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์

ชมรมศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์

เราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จะกลับมาพบกันที่นี่ วันศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ก่อนจากกัน  ขอสัญญา...

ฝากประทับตรึงตรา  

จนกว่าจะพบกันใหม่....

OldSt1

 คลิก..ดูภาพที่นี่ 

ใครเป็นใคร....จำกันได้ไหมเอ่ย

ทักทายศิษย์เก่ารุ่น ๖

6

 

ทักทายรุ่น ๗

7

 

Aui 7

ทักทายรุ่น ๑๓

13

 

Siam nurse Activity

 

RoyalF  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2557ขอให้ชาวไทยรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญ จะคิด จะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตน และงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์(ภาพข่าวจาก Manager online ๑ มกราคม ๒๕๕๗)

Knabdee

ขอแสดงความยินดี

คณาจารย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ขอแสดงความยินดีต่อคณบดีที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมคณบดี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ ต่ออีก ๑ วาระ (๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑)

Prakan

 ประกวดโครงการ "ประกันคุณภาพ“

  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยามชนะเลิศการประกวดโครงการ "ประกันคุณภาพ“ในโครงการ "พี่สอนน้องป้องกันภัยบุหรี่" ด้วยคะแนน ๔๑๗.๕ โดยรองชนะเลิศคือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คะแนน ๓๙๓  จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฝั่งกรุงเทพใต้ อาทิ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน วิทยาลัยทองสุข ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งพลเรือตรี หญิง ดร.สุพัตรา เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม มอบรางวัลและกล่าวปิดงาน


Job

 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑๖ เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ มีคณบดี คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดี

 

Pobp

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม และอาจารย์ที่ปรึกษา เปิดบ้านพบผู้ปกครองผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑๖  ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๓๐ น.

Pujchim1

Pujchim 

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๖ โดยได้รับฟังโอวาทและบรรยายพิเศษ จาก นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัด   นพ.ประสิทธิ์ เจียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวการโรงพยาบาล  โดยมีคณบดี คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลธนบุรี
line

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

h0d22 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว 
    คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

h0d22คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว
    คลิกดูรายละเอียกที่นี่

h0d22ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ ๑ . อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ . อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต ๓. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ๔. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก ๕. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก ๖. และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

คลิกอ่านรายละเอียด.....ที่นี่

h0d22 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับหมวก นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 2 "ก้าวแรก ของการเดิน และทำความฝันให้เป็นจริง" วันที่ ๓๐ มค. ๒๕๕๗

1523330 353939908081740 1405688733 o

h0d22 ภาพข่าว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลบางปะกอกอินเตอร์เนชั่นแนล. แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Aobrom

กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง ช่วงบ่าย (๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖)

aobrom1

 อบรมครูพี่เลี้ยงวันที่ ๒ (๑๓ พ.ย. ๕๖) ช่วงเช้าบรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องจิตวิทยาการเรียนการสอนและความเป็นครู 

aobrom2

h0d22 หนังสือน่าสนใจ การพยาบาลระยะคลอด เขียนโดย ผศ.ภัทรพร  อรัณยภาค อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จำหน่าย ราคา เล่มละ ๑๓๐ บาท สั่งซื้อจำนวนมาก ลดราคาให้พิเศษ  ติดต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

book1

h0d22 โครงการรากแก้ว โดยนักศีกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม เป็นโครงการดีดี น่าสนใจมาก คลิกดูที่นี่
Rakkawh0d22

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อนร่วมรุ่นพุทธจิตฯ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ "คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ"  ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖

Wat
Wat1

 Wat2

 

h0d22   บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมซ้อมใหญ่รับประทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
Prarinya

 

 h0d22  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมโครงการ พรหมวิหาร ๔ รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ และ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดชลประธานรังสฤษฎ์
กิจกรรมวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

1Wadyen
กิจกรรมช่วงเย็น
2Wadyen
กิจกรรมช่วงเช้า ๗ มกราคม ๒๕๕๗
3Wadyen

Untitled

 

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ .

h0d22  กิจกรรมเดือน กันยายน ๒๕๕๖

คพย. 02.01. 06.3 พยาบาล ม.สยาม งามด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นสู่อัตลักษณ์

คพย.02.01. 07.7 ศิลปะป้องกันตัว

คพย.02.03.03.8 .สยามห่วงใย ตลาดสดปลอดภัย ห่างไกลโรคา

คพย.02.03.03.10 จับหัวใจใส่การดูแล

คพย.02.04.02.9 วางพวงมาลาวันมหิดล

คพย.02.05.03.3 พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา

h0d22  กิจกรรมเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

คพย.02.01.01.1 การติดตามประเมินหลักสูตรทุกภาคการศึกษา ใช้ร่วมกับคพย.02.01.01.2

คพย.02.01.01.2 พิจารณาข้อสอบ ผลสอบ และประเมินหลักสูตร ใช้ร่วมกับคพย.02.01.01.2

คพย.02.01.01.9 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

คพย. 02.01. 06.1 กิจกรรมย่อย 7 R - Responsibility - จูงมือน้องสู่เส้นทางสีขาว

คพย.02.03. 03.7 .สยามร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพจิตชุมชน

คพย.02.03. 03.6 วิทยุสายสุขภาพ

คพย.02.03. 03.9 Happy Aging Society
คพย
.02.03. 04.3 กำลังใจเพื่อน้อง (มูลนิธินักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย จ.ระยอง)

คพย.02.04.02.4 กฐินพระราชทาน

คพย.02.04.02.7 งานวันพยาบาลแห่งชาติ

คพย.02.04.03.5 Fresh Market -

คพย.02.05. 07.1 อาสาสมัครต่างชาติ

สาส์นจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์

pay1 

h0d22  drK

 ผศ. ดร. สุขศิริ ประสมสุขและ ดร. ชนิดา มัททวางกูร ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติของ สมศ (0.5) จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง การสังเคราะห์สถานการณ์การด้านสุขภาพและสังคมสำหรับคนพิการในทศวรรษของประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาคม ฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556

 

h0d22 drK1
 ผศ. ดร. สุขศิริ ประสมสุข และ อาจารย์วราภรณ์ คำรศ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติของ สมศ (0.5) จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง Experiences of Thai children living with thalassemia major: A qualitative study ตีพิมพ์ ในวารสาร APHEIT international journal, December, 2013.
h0d22drJ
 
ผศ. ดร. จรัสดาว เรโนลล์   มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ ISI(1.0) จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง A literature review: the role of the private sector in the production of nurses in   India, Kenya, South Africa and Thailand. ตีพิมพ์ในวารสาร BioMed Central : Human resources for health; 2013,11:14

 h0d22drS
ผศ. ดร. สุสารี ประคินกิจ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ ISI(1.0) จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่เรื่อง Effects Buddhismwalking meditation on depression, Functional fitness,and endothelium-dependent vasodilator in depressed elderly ตีพิมพ์ในวารสาร The journal of alternative and complementary medicine, 2013.

 

 

บทความที่น่าสนใจ

h0d22 ตรวจสอบตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

      ** นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

      ** นักศึกษาชั้นปีที่ ๒

      ** นักศึกษาชั้นปีที่ ๓

      ** นักศึกษาชั้นปีที่ ๔

h0d22 ตรวจสอบตารางคุมสอบกลางภาคและปลายภาค ๒/๒๕๕๖ ที่นี่

 

ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์

email

  taewakan@gmail.com

 

คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ห้อง ๑๔-๓๐๕

 

มหาวิทยาลัยสยาม ๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๓

 

โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982