Nursing

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สงเสดจ

ร10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี
เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศด่วน       

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาต่อไปนี้
๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
ประกาศ ณ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ติดต่อในเวลาราชการได้ที่ที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๓๘ ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๘๖๗๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

 

20160610114422

"คณะพยาบาลศาสตร์ นางฟ้าผู้เสียสละเพื่อคนไข้" รีวิวสาขาพยาบาลศาสตร์ : U-Review

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีหลักการเรียนการสอนให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกฝนภาคปฎิบัติควบคู่กันไป เพราะพยาบาลเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

U chคลิกดู VDO ที่นี่ 

เฟรชชี่เดย์ 2016 ซินเดอร์เรล่า 👸🏻 พยาบาลศาสตร์
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมงานเฟรชชี่เดย์ จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เมื่อ 17 กันยายน 2559 "Freshy day 17/09/2016" กับรางวัลแห่งความภูมิใจและสามัคคี
สแตนกองเชียร์รองชนะเลิศอันดับ 1
ฉากตกแต่งกองเชียร์ชนะเลิศอันดับ 1
เชียร์หลีดเดอร์ชนะเลิศอันดับ1
รางวล1 รางวล2


ชมการแสดงLeader siam NURSE #22 คลิกที่นี่
lead

ชมการแสดงแสตนด์เชียร์ คลิกที่นี่
standa

คณาจารย์และเพื่อนพ้องน้องพี่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นกองเชียร์ให้กำลังใจน้องใหม่อย่างล้นหลาม
sheashea11shea1

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด และลงทะเบียนร่วมการประชุม

เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี  2558
คณะพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่า จัดประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง "การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559
ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน..สำหรับศิษย์เก่าและโรงพยาบาลเครือข่าย..ฟรี.....

คลิกลงทะเบียนที่นี่

คลิก Dowload เอกสาร power point ของ ศ.ดร.วีณา ที่นี่

 

 

 

 

เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน
"ดอกปีบสีขาวเหล่าพยาบาล สุขสำราญคืนสู่เหย้าชาวสยาม" วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.

ณ ลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยาม

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
      พิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธ๊ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ป41
ป42
ป43

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

    พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี เป็นประธานในพิธ๊ คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ผช6n

ผช5
ผช1
ผช3

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
     รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาการพยาบาล  
รศ.ดร.ฟองคำ  ดิลกสกุลชัย ผศ.ดร.นิตยา  ตากวิริยะนันท์ และดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม  
วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557

กรรมการตรวจ

1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาสและแนะนำการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ แก่นักศึกษาที่
ยื่นคะแนน 
GAT PAT บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น (เผยแพร่โดย Keroro Town · 23 กุมภาพันธ์ เวลา 12:11 น.)

12745833 1041843089191326 7042545895981289748 n

12729182 1041843112524657 481264619818200904 n

 

ผลงานงานวิจัยของคณาจารย์
ผู้ที่สนใจงานวิจัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการติพิมพ์ สามารถ
ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้
1.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย
ของคนภาษีเจริญ
2 โครงการวิจัยพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของคนภาษีเจริญ
3 โครงการวิจัยความต้องการและความคาดหวังของคนภาษีเจริญต่อการออกกำลังกาย
4 โครงการวิจัยสุขภาวะกับการเป็นตลาดของภาษีเจริญ
5 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์
6 โครงการวิจัยแหล่งและวงจรอาหารของคนภาษีเจริญ
7 โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบและการใช้ประโยชน์ลานกีฬาของคนภาษีเจริญ
8 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา
9 โครงการวิจัยความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ 

ข่าวประกาศ
     ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก   
เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป
ดังนี้
    ๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
      ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
       ๓. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

    ๔. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
       ๕. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
        ๖. อาจารย์ประจำสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับแถบหมวกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 4 "ก้าวแรกของการเดินและทำความฝันให้เป็นจริง" วันที่ ๓๑ มค. ๒๕๕๙

FamN

กิจกรรม

คณบดีและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านพร้อมพงศ์ (หาดแม่รำพึง) จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

pic1

11703106 993210690727533 4166065893966962581 n

1170922 993209987394270 886797607285639982 n

12278950 993210547394214 3301436197784401252 n
12670495 993209704060965 7654199204582353922 n 10628159 992544607460808 4258856031668830813 n
10n

 พิธ๊ปิดการแข่งขันกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

หกวางเกมศ

รางวัลชนะเลิศแสตนด์เชียร์ ไอที อินเตอร์และพยาบาล ๓ คณะ ๓ ประสาน
ในกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๕๕๙ คลิกดูวิดีโอที่รูปภาพ

ST11

 

 

 

You are here: Home Uncategorised