ปัจฉิมนิเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สยาม รุ่น 16

ปัจฉิมนิเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สยาม รุ่น 16

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๖ โดยได้รับฟังโอวาทและบรรยายพิเศษ จาก นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัด   นพ.ประสิทธิ์ เจียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวการโรงพยาบาล  โดยมีคณบดี คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลธนบุรี