นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่๒ คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อนร่วมรุ่นพุทธจิตฯ๑ ทำกิจกรรมในโครงการ “คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ”  ที่ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๖