ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด และลงทะเบียนร่วมการประชุม

เชิญชวนศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี  2558
คณะพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่า จัดประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559
ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน..สำหรับศิษย์เก่าและโรงพยาบาลเครือข่าย..ฟรี…..

คลิกลงทะเบียนที่นี่

คลิก Dowload เอกสาร power point ของ ศ.ดร.วีณา ที่นี่

 

 

 

 

เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน
“ดอกปีบสีขาวเหล่าพยาบาล สุขสำราญคืนสู่เหย้าชาวสยาม” วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น.

ณ ลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *