Menu Close

October 20, 2021

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2021/10/19/n2565/ ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 เปิดวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา…