Menu Close

admin

กิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

วันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของน้องๆดอกปีบช่อที่ 25

31 พฤษภาคม เวลา 07:26 น.วันนี้เป็นวันสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวของน้องๆดอกปีบช่อที่ 25 ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

งานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ และผุ้ปกครอง เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๓ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 อบรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม..(คุณธรรมนำชีวิตสู่วิชาชีพ) กิจกรรมปี 2. สติ สมาธิและปัญญา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 130 คน ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 123 คน และอาจารย์ประจำชั้นปีที่ 2 จำนวน…

ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.สยาม ซึ่งเป็น ม. เอกชนแห่งเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยสยาม #พยาบาลเข้มแข็ง#SustainableUniversity#สโมสรนักศึกษา#ศูนย์ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share…

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจิตอาสา และ รางวัลที่ 3 ชื่อโครงการ รักษ์น้ำ ในโครงการประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษา (C-IQA) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin