คณะพยาบาลศาสตร์

May
23

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ๔ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับหมวกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 2 “ก้าวแรกของการเดินและทำความฝันให้เป็นจริง” วันที่ ๓๐ มค. ๒๕๕๗

DETAIL
May
23

ปัจฉิมนิเทศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.สยาม รุ่น 16

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๑๖ โดยได้รับฟังโอวาทและบรรยายพิเศษ จาก นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีจำกัด   นพ.ประสิทธิ์ เจียสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และคุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวการโรงพยาบาล  โดยมีคณบดี คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลธนบุรี

DETAIL
May
23

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม

ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ขอแสดงความยินดีต่อคณบดีที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมคณบดี สสอท. สาขาพยาบาลศาสตร์ต่ออีก ๑ วาระ (๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑)

DETAIL
May
23

  • 93
  • 44,078
  • 44,078

แผนที่

ติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14 ชั้น 3 ห้อง 14-305 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5 216,5 203 โทรสาร. 0-2457-3982

TOP