734789
ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “สุขภาพดี มีความมั่งคั่ง: พลังพยาบาลสรรค์สร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ”
(Healthy and Prosperity: Power of Nurses in Transforming Innovative Aging Care)
ณ ศูนย์ประชุม John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร / รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ เนื่องในงานพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง Auditorium อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 20
เนื่องในงานพิธีรับแถบหมวก
ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว
ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปปฏิบัติธรรม ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยมีพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ รับเนกขัมมะ ให้โอวาสธรรม และพระมหาสมเกียรติ ให้การอบรม ในระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรงเอสดีอเวนิว กรุงเทพ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๒ ลานจอดรถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๑๖๔๕ ต่อ ๒๑๑๖

สมคร601

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๔
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในการสอบรับตรงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ คน ที่มารายงานตัวที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

26906978 1827166803992280 169642896671977303 n

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปฏิบัติธรรม ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปปฏิบัติธรรม ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ โดยมีพระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ รับเนกขัมมะ ให้โอวาสธรรม และพระมหาสมเกียรติ ให้การอบรม ในระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑”

มหาวิทยาลัยสยาม โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑” วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

23319392 157933061616730 2449430376191432108 n

ประชาสัมพันธ์…
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า บุคลากรด้านสุขภาพทั่วไปและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฏหมายในการปฎิบัติการพยาบาล ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม คลิกดูกำหนดการที่นี่
ลงทะเบียน online โดยคลิกที่นี่

วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พวกเราเหล่าคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับคุณ มนัส อยู่นาม นักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ร่วมแรงร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง ณ เกาะกลางถนนเพชรเกษม(หน้ามหาวิทยาลัยสยาม) เพื่อแสดงความอาลัย และ แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙
ขอบคุณรายงานและภาพจากเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันพยาบาลแห่งชาติ

 ๒๑ ตุลาคมของทุกๆปี คือวันพยาบาลแห่งชาติ
” การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ
ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี “
#คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้วางพานพุ่ม เนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ขอบคุณรายงานและภาพจากเพจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จัดโครงการการอบรมพัฒนาขีดความสามารถแกนนำจิตอาสา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ผศ.ดร.จรัสดาวน์ เรโนว์ ผศ.ดร.สุสารี ประคินกิจ อาจารย์สุนันทา บุญรักษาและอาจารย์ลัญชนา ได้จัดโครงการการอบรมพัฒนาขีดความสามารถแกนนำจิตอาสาเฉพาะกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการข่วยชีวิตขี้น
พื้นฐาน ประเภทงานแพทย์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศด่วน

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาต่อไปนี้ 
๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
๓. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูลอายุ
๔. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

ประกาศ ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ติดต่อในเวลาราชการได้ที่ที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๓๘ ถนน เพชรเกษม แขวง บางหว้า เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๘๖๗๘๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

      พิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธ๊ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง 
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

    พิธีมอบประกาศณียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี เป็นประธานในพิธ๊ คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง 
ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

     รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสภาการพยาบาล  
รศ.ดร.ฟองคำ  ดิลกสกุลชัย ผศ.ดร.นิตยา  ตากวิริยะนันท์ และดร.ปิ่นนเรศ  กาศอุดม  
วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาสและแนะนำการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ แก่นักศึกษาที่
ยื่นคะแนน  GAT PAT บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น (เผยแพร่โดย Keroro Town · 23 กุมภาพันธ์ เวลา 12:11 น.)

ผลงานงานวิจัยของคณาจารย์

ผู้ที่สนใจงานวิจัยของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการติพิมพ์ สามารถ
ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้

1.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย ของคนภาษีเจริญ1.โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย ของคนภาษีเจริญ2 โครงการวิจัยพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของคนภาษีเจริญ3 โครงการวิจัยความต้องการและความคาดหวังของคนภาษีเจริญต่อการออกกำลังกาย4 โครงการวิจัยสุขภาวะกับการเป็นตลาดของภาษีเจริญ5 โครงการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์6 โครงการวิจัยแหล่งและวงจรอาหารของคนภาษีเจริญ7 โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบและการใช้ประโยชน์ลานกีฬาของคนภาษีเจริญ8 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดา9 โครงการวิจัยความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ 

ข่าวประกาศ


     ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก 
เข้าปฏิบัติงาน เป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปดังนี้

    ๑. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
      ๒. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต
       ๓. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
    ๔. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มารดาและทารก
       ๕. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
        ๖. อาจารย์ประจำสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับแถบหมวกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ชั้นปีที่ 4 “ก้าวแรกของการเดินและทำความฝันให้เป็นจริง” วันที่ ๓๑ มค. ๒๕๕๙

FamN

กิจกรรม

คณบดีและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๑๐ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ณ บ้านพร้อมพงศ์ (หาดแม่รำพึง) จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

พิธ๊ปิดการแข่งขันกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

รางวัลชนะเลิศแสตนด์เชียร์ ไอที อินเตอร์และพยาบาล ๓ คณะ ๓ ประสาน 
ในกีฬาหูกวางเกมส์ ๒๕๕๙ คลิกดูวิดีโอที่รูปภาพ

ST11