Menu Close

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

7 เมษายน เวลา 09.00-12:00 น. สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามโดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2564

คลิกตรวจสอบรายชื่อที่นี่ : https://admission.siam.edu/2021/04/01/n010464/

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. บัตรผู้สมัครสอบ (บัตรสีฟ้าหรือพิมพ์จากระบบ Online)-บัตรสีฟ้าออกโดยศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยสยาม (กรณีสมัครด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยสยาม)
* สำหรับผู้สมัครผ่านระบบ Online สามารถพิมพ์บัตรผู้สมัครสอบได้ด้วยตนเอง (หลังผ่านขั้นตอนการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) พร้อมนำเอกสารประกอบการสมัครสอบ (สำเนาบัตรประชาชนสำเนาวุฒิการศึกษาสำเนาทะเบียนบ้าน) มาส่งเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการคุมสอบ
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. อุปกรณ์การสอบ (ดินสอ 2B / ยางลบ / ปากกา)
4. ผู้เข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาทีต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
5. ผู้ที่ไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ทางมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้าสอบ

!!เนื่องด้วยสถานการณ์ ไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้เข้าสอบ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน โปรดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือ มาด้วยนะคะ

#เจอกัน7เมษายน2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน)
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆว่าที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 27 ด้วยนะคะ
น้องๆอย่าลืมเตรียมผลงาน Portfolio มาด้วยนะคะ แล้วเจอกันวันที่ 9 เมษายน 2564 ค่ะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิ้งค์ https://admission.siam.edu/2021/04/07/n070464/

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศจากคณะกรรมการด้านวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “เคล็ดลับการทำวิจัย จากขอทุน...สู่ตีพิมพ์”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “เคล็ดลับการทำวิจัย จากขอทุน…สู่ตีพิมพ์”
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์และเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาล
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล ๖ หน่วยคะแนน

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุม โดยไม่มีค่าลงทะเบียน โดยกรอกใบสมัครตาม QR code ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ (การลงทะเบียนเพื่อรับ CNEU ๑ อีเมล์ ต่อผู้สมัคร ๑ คน) รหัสการเข้าร่วมประชุมจะแจ้งไปทางอีเมล์ของผู้สมัครก่อนวันประชุม รับจำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครก่อนตามลำดับ
กำหนดการ 63 ออนไลน์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับอาจารย์พยาบาล ระดับปริญญาโทหลายตำแหน่ง
คลิกดูตำแหน่งรับสมัครได้ที่นี่

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

วันนี้เป็นวันสอบรอบรับตรงรอบแรกของน้องๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ12...

ยินดีต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12

ประกาศจ้าาา ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์...

ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สำเร็จการศึกษา...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ ๒๓

ปุกาศ ปุกาศ พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่า เเละนักท่องเที่ยวทั้งหลาย วันนี้ทางเพจของเรามีสถานที่เที่ยวชิกๆชิลล์ๆ...

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เชิญร่วมงาน “เที่ยววิถีคลอง วิถีไทย พักใจโฮมสเตย์ ชิมเสน่ห์ขนมไทย” 26 กุมภาพันธ์ 2564

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ และช่วงค่ำร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวัลแก่บ้านสี รวมทั้งกิจกรรม“จุดเทียนส่องใจ” อันเป็นนิมิตรหมายที่จะร้อยดวงใจของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์...

“จุดเทียนส่องใจ” วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

กิจกรรมบ้านสี เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรับน้องใหม่รุ่น ๒๖ โดบแบ่งน้อง ให้เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละบ้านสี ซึ่งมี ๔...

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๕.๐๐ น.)

เก็บตกภาพบรรยากาศภายในงานบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง...

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่ รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ (๒๔ พ.ย.๖๓:๑๓.๐๐)

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน...

…วันพยาบาลแห่งชาติ # รำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ # 21 ตุลาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี# 💕”

คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลญาณมิตร

9 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา...

2 กันยายน นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🕯 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ในงานพิธีรับหมวกและเข็มเครื่องหมาย ณ อาคาร12...

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย “ก้าวแรกที่สำคัญสู่วิชาชีพพยาบาล”

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ติดต่อเรา

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160

    (02 867 8088; 2 457 0068 ต่อ 5216