Home

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาเข้าร่วมงาน “Open House Siam Nurse 2023”

วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 10

 
กิจกรรมประกอบด้วย

– การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ 4.00 (หัวข้อกายวิภาคศาสตร์สรีวิทยาและการพยาบาลพื้นฐาน)

– เรียนรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นพื้นฐาน (CPR) และการพยาบาลสหรับผู้ป่วยวิกฤติ

คลิกดูรายละเอียดกิจกรรม 

บอร์ดแสดงความยินดี/ผลงานเยี่ยม

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน”นวัตกรรมตุ๊กตา Relax touch”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน”นวัตกรรมตุ๊กตา Relax touch” ในการร่วมประกวดนวัตกรรมที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด 40 ผลงาน จาก 10 สถาบัน 
โดยมีอาจารย์สุกฤตา ตะการีย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล เป็นที่ปรึกษา 
21 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ

ทีมหนอนน้อย ยกกำลังสิบ วิสาหกิจชุมชนคลองลัดภาชี (โปรตีนแปรรูปจากหนอนแมลงวันลาย)

นำโดยอาจารย์นฤมล อังศิริศักดิ์ อาจารย์ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในทีม ที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ภายใต้แบรนด์ Khunneam และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม เข้าแข่งขันระดับ The Best of The Best ต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
IRB : Institutional Review Board

เรื่องแจ้งของการขอใบรับรองIRB จากคณะกรรมการ ต้องดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการIRB คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ประชุมผ่านร่าง มีมติแก้ไข และ ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ (ครั้งที่1/12/10/2018)

>>>> คลิกดาวน์โหลดที่นี

 

ด่วน!!! รับสมัครอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หลายอัตรา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 256ุ6

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวนหลายอัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ………

 

คลิกดูตำแหน่งรับสมัครได้ที่นี

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ประชาชนในภาคใต้ของไทย ที่รับมาจากอินเดียโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับชนชาติอินเดีย โดยวัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดียส่วนใหญ่ถ่ายทอดมากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีประเพณีที่เรียกว่า “เปตพลี” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตาย คำว่า...

นักศึกษคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมงานการขบวนแห่หมรับ ในงานบุญสารทเดือนสิบ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (S.A.T.) ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา,กรุงเทพ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 


อาจารย์และนักศึกษาตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน“วันมหิดล”...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดเวทีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี...

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “หนอนน้อย ยกกำลังสิบ” ได้รับรางวัลทีมที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไปแข่ง the best ระดับประเทศต่อไป


คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งถวายทั้งหมดจำนวน 5...

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566


ผลงานวิชาการ1.พรทิพย์ สงวนพันธุ์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2562). ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลมารดาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม....

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์สุกฤตา ตะการีย์


คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา”เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1220...

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา” 20 กรกฎาคม 2566


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”จากการประชุมวิชาการระดับชาติ...

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ ในงานรดน้ำผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรม ณ ชมรมชาวปักษ์ใต้ วันที่...

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ


ประมวลภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเช็มเครื่องหมาย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566 ณ...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเช็มเครื่องหมาย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566


คลิกดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2566 ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2566


ประมวลภาพกีฬาหูกวางเกมส์ บรรยากาศอิ่มเอมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา ของการแข่งขันกีฬาภายใน หูกวางเกมส์ 2023 ขอบคุณในความทุ่มเทของนักกีฬา กองเชียร์...

ภาพบรรยากาศกีฬาหูกวางเกมส์ ประจำปี2023


เรื่อง ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุม Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร...

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon Farm” 21 ม.ค.66


ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​ 1​ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​...

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

No posts found!