Menu Close

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University 6 ตุลาคม เวลา 12:28 น. 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ และช่วงค่ำร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวัลแก่บ้านสี รวมทั้งกิจกรรม“จุดเทียนส่องใจ” อันเป็นนิมิตรหมายที่จะร้อยดวงใจของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์...

“จุดเทียนส่องใจ” วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

กิจกรรมบ้านสี เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรับน้องใหม่รุ่น ๒๖ โดบแบ่งน้อง ให้เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละบ้านสี ซึ่งมี ๔...

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๕.๐๐ น.)

เก็บตกภาพบรรยากาศภายในงานบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง...

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่ รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ (๒๔ พ.ย.๖๓:๑๓.๐๐)

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน...

…วันพยาบาลแห่งชาติ # รำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ # 21 ตุลาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี# 💕”

คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยากาศเป็นไปด้วยกัลญาณมิตร

9 กันยายน คณะพยาบาลศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา...

2 กันยายน นำเสนองานวิจัยที่สภาการพยาบาล โดย ดร.รอ.หญิงวิภานันท์ ม่วงสกุล รน. และ ผศ.ดร.ชนิดา มัททวางกูร

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🕯 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 24 ในงานพิธีรับหมวกและเข็มเครื่องหมาย ณ อาคาร12...

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย “ก้าวแรกที่สำคัญสู่วิชาชีพพยาบาล”

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 24...

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 6 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ระหว่างสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ...

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

บทสรุปผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid 19...

KM วิชาการ: การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี...

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณบดี คณาจารย์แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99

ติดต่อเรา

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า

   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160

    (02 867 8088; 2 457 0068 ต่อ 5216