ขอแสดงความยินดี กับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ จากมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 มิ.ย. 65

คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านจิตอาสา และการเป็นผู้ให้ จากมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในงาน “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ  เป็นประธานมอบโล่รางวัล วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดอกปีบช่อที่ 28 ปี 2565

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดอกปีบช่อที่ 28 ปี 2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 1. Download application/program Microsoft Teams 2. เข้าสู่ระบบด้วย รหัสนักศึกษา@siam-u.ac.th 3. รหัสผ่าน Siam12345 4. ใส่ Code คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านล่าง ?คณะพยาบาลศาสตร์ Code: 2s5lu50 นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศพร้อมกับนักศึกษาใหม่คณะอื่นๆ มีข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบ ประสานงาน อาจารย์ ดร.พ.จ.อ.ภูมเดชา ชาญเบญจพิภู คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.0626954155 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประมวลภาพการจัดการประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่อง “วิจัยชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน” จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ ชั้น มหาวิทยาลัยสยาม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ภาพกิจกรรม#พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นเรียน

#พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นเรียน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2564 LOVE YOU Siam Nurse #โหมดละมุนของคุณครูพยาบาล #ปู ปีศาจทะเลทราย Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 26 เข้าพิธีรับมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 17 มิ.ย.นี้

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย แสดงชั้นเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ 26 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. สามารถรับชมผ่านช่องทาง Live เพจ QA Nursing Siam U Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin