คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดอกปีบช่อที่ 28 ปี 2565

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดอกปีบช่อที่ 28 ปี 2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 1. Download application/program Microsoft Teams 2. เข้าสู่ระบบด้วย รหัสนักศึกษา@siam-u.ac.th 3. รหัสผ่าน Siam12345 4. ใส่ Code คณะพยาบาลศาสตร์ ด้านล่าง ?คณะพยาบาลศาสตร์ Code: 2s5lu50 นักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศพร้อมกับนักศึกษาใหม่คณะอื่นๆ มีข้อขัดข้องในการเข้าสู่ระบบ ประสานงาน อาจารย์ ดร.พ.จ.อ.ภูมเดชา ชาญเบญจพิภู คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.0626954155 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin