Menu Close

October 2021

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2021/10/19/n2565/ ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 เปิดวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา…

กิจกรรมลดความเสี่ยงในการตรวจ ATK ให้ นศ. ชั้นปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2564 เพื่อรับนักศึกษาเข้าหอพัก

กิจกรรมลดความเสี่ยง ตรวจ ATK ให้ นศ. ปี 4 ที่ต้องกลับเข้ามาเรียน ในห้อง LRC และศึกษาดูงานห้องคลอด รพ.สามพราน โดยวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม Swab 60 คน และวันอาทิตย์ ที่…