Menu Close

October 3, 2021

กิจกรรมลดความเสี่ยงในการตรวจ ATK ให้ นศ. ชั้นปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2564 เพื่อรับนักศึกษาเข้าหอพัก

กิจกรรมลดความเสี่ยง ตรวจ ATK ให้ นศ. ปี 4 ที่ต้องกลับเข้ามาเรียน ในห้อง LRC และศึกษาดูงานห้องคลอด รพ.สามพราน โดยวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม Swab 60 คน และวันอาทิตย์ ที่…