ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓”และถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ณ อาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเครื่องกล อาคาร ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการHAPPY ANNVERSARY 2563 รื่นเริง ปีใหม่ ผู้สูงวัยสุขใจ HAPPY NEW YEAR 2020 ณ บ้านบางแค 24 ธันวาคม

ภาพกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ HAPPY ANNVERSARY 2563 รื่นเริง ปีใหม่ ผู้สูงวัยสุขใจ HAPPY NEW YEAR 2020 ณ บ้านบางแค 24 ธันวาคม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของชมรมผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 23 ธันวาคม

โครงการ” THE SENIOR CITIZEN ASSOCIATION OF NURSING SIAM UNIVERSITY “จัดสุขสันต์วันปีใหม่ 2563 ของสมชิกชมรมผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีการแสดงและแลกเปลี่ยนของขวัญ ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 เมื่อ 23 ธค Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

แสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา ศิษย์เก่า 20 ธันวาคม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนายสันติพงศ์ แก้วนรา  ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัลจาก BANGKOK HOSPITAL BSR SURAT NURSING AWARD 2019 คือรางวัลชนะเลิศ ผลงาน Story Telling เรื่อง พยาบาลวิชาชีพ : กรพยามาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์หลักคุณธรรมพื้นฐานทีพย่าบาลควรปฏิบัติ และรางวัลชนะเลิศผลงาน Case discussion เรื่อง Acute Decompensated Heart Failure หรือ AD จากนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) วันพุธที่ ๔ ฮันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ Add Your Heading Text Here Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin