Menu Close

November 2020

“จุดเทียนส่องใจ” วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ และช่วงค่ำร่วมรับประทานอาหารและมอบรางวัลแก่บ้านสี รวมทั้งกิจกรรม“จุดเทียนส่องใจ” อันเป็นนิมิตรหมายที่จะร้อยดวงใจของพวกเราชาวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นดวงเดียว… Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมบ้านสี รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (๑๕.๐๐ น.)

กิจกรรมบ้านสี เป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จัดขึ้นเพื่อรับน้องใหม่รุ่น ๒๖ โดบแบ่งน้อง ให้เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละบ้านสี ซึ่งมี ๔ สี คือ สีแดง สีฟ้า สีชมพูและสีเขียว ภายในสีประกอบด้วยคณาจารย์และพี่เป็นสมาชิกแต่ละสีด้วย เพื่อให้การดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ ถึง…

สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสายสัมพันธ์น้องพี่ รับน้องใหม่รุ่นที่ ๒๖ (๒๔ พ.ย.๖๓:๑๓.๐๐)

พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย และคนลาว ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท [1]ประเพณีบายศรีสู่ขวัญใช้เครื่องเชิญขวัญที่เรียกว่า บายศรี ทำด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9…