ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon Farm” 21 ม.ค.66

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “My low Carbon Farm” งานประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนครั้งที่ 7ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 21 ม.ค.66 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Programe Learning Outcome, PLO) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​ 1​ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา ​8.30-16.30​ น.  หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin