…วันพยาบาลแห่งชาติ # รำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ # 21 ตุลาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี# ?”

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เนื่องจากตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “พอ.สว.” โดยชาวบ้านเรียกกันว่า “หมอกระเป๋าเขียว” เพราะทุกครั้งที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องที่ห่างไกล จะพาแพทย์ไปรักษาชาวบ้านด้วย นอกจากนี้ทรงพระราชทานทุนการศึกษาด้านการพยาบาลเพื่อส่งเสริมวิชาชีพพยาบาลอีกด้วย กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ในส่วนของที่มาวันพยาบาลแห่งชาตินั้น จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 โดยสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการจัดงานในครั้งนั้นมีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ได้แก่ เดินเทิดพระเกียรติ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ดีเด่น เพื่อขึ้นรับรางวัล และได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากนี้ยังจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีผลงานโดดเด่นระดับนานาชาติ ดอกไม้ประจำวันพยาบาล คือ “ดอกปีบ” ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวงดงาม และมีลำต้นที่ใหญ่ เปรียบเสมือนพยาบาลในชุดขาวที่พร้อมประกอบคุณงามความดีดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี Read More …