ร่วมเครือข่ายจัดหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมเครือข่ายสุขภาพประกอบด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และโรงพยาบาลธนบุรี 1 ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามเพื่อถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ณ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ”วันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี 1 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ณ โรงพยาบาลศิริราช Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

Nursing“Communication with HEART”

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสถาบันภูมิ จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ “Communication with HEART” โดยวิทยากร อ.ธนประเสริฐ สมิทธิเนตย์ (โค้ชโทนี่) และ อ.สุชาติ แสงทองสวัสดิ์ (โค้ชโจ) เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ Active Learning ให้กับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้อาจารย์คณะพยาบาลได้นำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและการสอนนักศึกษาพยาบาล บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น กระตือรือร้นด้วยการฝึกปฏิบัติ และการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันตลอดการสัมมนาอย่างน่าประทับใจ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ Read More …

ถ่ายทำสารคดีสอนตร.จร.โครงการพระราชดำริช่วยคลอดฉุกเฉิน

ถ่ายทำสารคดี สอน ตร.จร.โครงการพระราชดำริ ช่วยคลอดฉุกเฉินนักข่าวฮ่องกงเห็นข่าว จร.ทำคลอดในรถบนถนน จึงไปสัมภาษณ์ว่าเหตุใดจึงทำคลอดได้ จร.บอกว่าได้รับการอบรมมา ครั้งล่าสุด อบรมที่คณะพยาบาลฯ มหาวิทยาลัยสยาม นักข่าวฮ่องกงจึงขอมาถ่ายทำสารคดีตอนที่เราสอน ตร.จร.โครงการฯ ทำคลอดเพื่อไปเผยแพร่ฮ่องกงเมื่อต้นเดือนกันยายน ปี 59 ระหว่างจัดอบรม จร.โครงการฯ ผู้สื่อข่าวจากเยอรมันก็มาถ่ายทำไปเผยแพร่ที่เยอรมันเช่นกัน ในโครงการอบรมช่วยคลอดมีมานานแล้ว สมเด็จย่าฯ ทรงให้กรมอนามัยจัดอบรม ตชด.ช่วยทำคลอดให้คนที่อยู่ไกล รพ.เดินทางลำบาก มาหลายสิบปีแล้ว และพอ กทม.รถติดมากๆ ร.9 จึงให้ จร.อบรมทำคลอด เพื่อช่วยคนที่คลอดระหว่างเดินทาง วันนี้ จร.บอกว่าเหมือนได้กลับมาฟื้นความรู้ เพราะเราสอนทวนให้ใหม่ อำนวยการสอนและสาธิต โดย ผศ.ภัทรพร อรัณยภาคและคณาจารย์ทีมงานสูติศาสตร์ และอาจารย์ ดร.วัฒนีย์ ปานจินดา Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ (Freshy day) จัดโดยสโมสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม และได้รับรางวัลการประกวดดังนี้1. ประกวดดาว-เดือน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รางวัล popular vote ทั้งดาวและเดือน 2. รางวัลตกแต่งสแตนด์เชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์3. รางวัลกองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1  คณะพยาบาลศาสตร์4. รางวัลลีดเดอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชการพยาบาล

ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning การบริหารจัดการเอกสารและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงาน จากสภาการพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่นำการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่ FAM Nurse จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศ กับรางวัลชนะเลิศการประกวด ผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ในประเภทการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “รากฐานจริยธรรม สู่การบริการสาธารณสุขในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยนักศึกษาที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” นำเสนอโดยอาจารย์สุนันทา บุญรักษาและผศ.วารุณี เพไร และรางวัลรองชนะเลิศ การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมของสถาบันการศึกษาพยาบาล นำเสนอโดย ผศ.ดร.พิชาภรณ์ จันทนกุล ในงานประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรม…ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ สภาการพยาบาล จังหวัดนนทบุรี Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin