คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ปี 2562

มหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ อุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร คณะพยาบาลศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพกัณฑ์วนประเวศน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นำโดยท่านคณบดีคณะพยาบาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง Hall of Frame มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม

คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ ” การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่าวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท หรือผู้ที่ไม่กำลังทรัพย์ในการเข้ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ ทรงอุทิศตนเเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงทุกคน สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคมการพยาบาล คือ การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับมาแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีเหมือนเช่นเดิม ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านพยาบาล จะต้องมีความขยัน อดทน มีการเรียนรู้ และฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย นั่นเองความสำคัญของ Read More …