คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาลในการตรวจประเมินการรับรองสถาบัน ระหว่างวันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล ตามที่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปี 2538 พร้อมได้รับการประเมินและการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตร ดำเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันฯ ตั้งแต่เริ่มต้น และอย่างต่อเนื่อง และระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 นี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล เป็นครั้งที่ 5 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99

คณบดี คณาจารย์แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่น 21 รับปริญญาบัตรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Bitec Internation Exhibition Hall 98-99 รวมภาพกิจกรรม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมดำเนินการในงานซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รวมภาพกิจกรรมวันซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายคณาจารย์และบัณฑิตทุกคนที่เข้าฝึกซ้อมในห้องประชุม และคณาจารย์ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความพร้อมในการเตรียมรับปริญญาบัตร โดยมีกำหนดการพิธีรับปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (BITEC) รวมภาพกิจกรรมวันซ้อมรับปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin