ภาพกิจกรรม#พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นเรียน

#พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแสดงชั้นเรียน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2564 LOVE YOU Siam Nurse #โหมดละมุนของคุณครูพยาบาล #ปู ปีศาจทะเลทราย Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin