ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน STUDENT CHALLENGE 2019 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Written by