ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.สยาม ซึ่งเป็น ม. เอกชนแห่งเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 7 และได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “Think Global, Work Local.” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยสยาม #พยาบาลเข้มแข็ง#SustainableUniversity#สโมสรนักศึกษา#ศูนย์ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจิตอาสา และ รางวัลที่ 3 ชื่อโครงการ รักษ์น้ำ ในโครงการประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษา (C-IQA) Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin