ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “หนอนน้อย ยกกำลังสิบ” ได้รับรางวัลทีมที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไปแข่ง the best ระดับประเทศต่อไป

วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดเวทีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566 กับทีมงานส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน และทีมงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนภาค 3 โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ จากการเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ให้กับกลุ่มชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่

1. CA ACT ARTs ชุมชนคนทำมาหากินศิรินทร์และเพื่อน (สมุนไพรแปรรูป)

2. หนอนน้อย ยกกำลังสิบ วิสาหกิจชุมชนคลองลัดภาชี (โปรตีนแปรรูปจากหนอนแมลงวันลาย)

3. CTBA ตัวจี๊ดดีดเข้าวัด ชุมชนสองคลองทองนองหนัง (ท่องเที่ยวชุมชน)

4. ก่อการกรีน (Green Gang) ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน (ท่องเที่ยวชุมชน)

5. วิศวะสร้างอาชีพ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่นบ้านแม่จวบ (ตู้อบกล้วยตาก)

ทีมนักศึกษาที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (ThedBest) ได้แก่ หนอนน้อย ยกกำลังสิบ นำโดยอาจารย์นฤมล อังศิริศักดิ์ อาจารย์ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ในทีมซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันภายใต้แบรนด์ Khunneam โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกกับความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ เช่น Facebook , Line , Tiktok ให้กับชุมชนคลองลัดภาชี

Written by