Menu Close

admin

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีรับตรง รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2021/10/19/n2565/ ติดต่อสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 เปิดวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา…

กิจกรรมลดความเสี่ยงในการตรวจ ATK ให้ นศ. ชั้นปี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 ถึง 3 ตุลาคม 2564 เพื่อรับนักศึกษาเข้าหอพัก

กิจกรรมลดความเสี่ยง ตรวจ ATK ให้ นศ. ปี 4 ที่ต้องกลับเข้ามาเรียน ในห้อง LRC และศึกษาดูงานห้องคลอด รพ.สามพราน โดยวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม Swab 60 คน และวันอาทิตย์ ที่…

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เชิญชวน ประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน

28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย อาจารย์พันตำรวจเอก หญิงระชี เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงชาติ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

การประชุมวิชาการด้านวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรื่อง “เคล็ดลับการทำวิจัย จากขอทุน…สู่ตีพิมพ์” ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Microsoft Team

เปิดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. กลยุทธ์การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสดาว เรโนลด์ เรือเอกหญิง ดร. วิภานันท์ ม่วงสกุล…

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND)

12 พฤษภาคม 2564 “พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต” วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND) “Nurses: A Voice to Lead. A Vision for Future Healthcare”  “พยาบาล:…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในพิธีรับมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย 8 เมษายน

คลิกชมวิดีโอได้ที่นี่ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ยินดีต้อนรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12

วันนี้เป็นวันสอบรอบรับตรงรอบแรกของน้องๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ12 ทางพี่ๆก็เอาใจช่วยให้น้องๆสอบผ่านกันทุกคนนะคะ #ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนค้าาา #ดอกปีปช่อที่ 27 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศจ้าาา ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามวันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวันที่ 5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 3,4วันที่ 6 มีนาคม…