คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๗ มิถุนายน ๖๗

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​ 1​ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา ​8.30-16.30​ น.  หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง การพยาบาลยุคเทคโนโลยีชาญฉลาด สร้างโอกาสพยาบาลเก่งเป็นเลิศ (Smart Nursing for Smart Nurses) ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 1 เมษายน 2567 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน)

มหาวิทยาลัยสยาม Siam University ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 คลิกดูรายชื่อที่นี่ : https://admission.siam.edu/2024/03/15/n15367/ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการพิธีรับมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 14 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567 ในพิธีรับมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 14 มีนาคม 2567 คลิกดูภาพและบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่QA Nursing Siam Uคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกดูรายชื่อที่นี่ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2567

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​ 1​ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา ​8.30-16.30​ น.  หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง)

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ ชั้น​ 1​ มหาวิทยาลัยสยาม รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มกราคม ถึงวันพุธ 6 มีนาคม 2567 เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา ​8.30-16.30​ น.  หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin