นักศึกษคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมงานการขบวนแห่หมรับ ในงานบุญสารทเดือนสิบ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (S.A.T.) ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา,กรุงเทพ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่ประชาชนในภาคใต้ของไทย ที่รับมาจากอินเดียโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับชนชาติอินเดีย โดยวัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดียส่วนใหญ่ถ่ายทอดมากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีประเพณีที่เรียกว่า “เปตพลี” เป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตาย คำว่า “เปต” นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี ตรงกับคำว่า “เปรต” ในภาษาสันสกฤต แปลว่าผู้ไปก่อน อันหมายถึงบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว ซึ่งในความเชื่อถ้าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกเป็นคนดีมีคุณธรรม พระยายมจะพาวิญญาณไปสู่แดนอันเป็นอันเป็นที่สุข แต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะพาไปลงนรกแดนอเวจี ดังนั้นลูกหลานเกรงว่า บรรพบุรุษของตนที่ตายไปอาจจะตกนรก วิธีการช่วยไม่ให้บรรพบุรุษเหล่านั้นตกนรก คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เรียกว่า “พิธีศราทธ์” (ศราทธ์เป็นภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่าสารท) ซึ่งได้กำหนดวิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งเรียกว่าทำบุญทักษิณานุปทานหรือเปตพลี          ส่วนในความเชื่อของชนชาติไทยนั้นก็จะมีการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาล ก็เป็นความเชื่อเดียวกับความเชื่อของอินเดียจะต่างกันอยู่ที่ผีปู่ย่าตายายของไทยมักอยู่ตามบ้านเรือนของลูกหลาน ส่วนผีบรรพบุรุษของชาวอินเดียเมื่อตายแล้วจะเผาภายใน ๑๐ วัน และเชื่อว่าร่างกายถูกไฟเผาจะอ่อนปวกเปียก แต่เมื่อลูกหลานทำพิธีศราทธ์ให้แล้วจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๖

อาจารย์และนักศึกษาตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน“วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือให้วันนี้เป็นวัน “มหิดล” เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ “หนอนน้อย ยกกำลังสิบ” ได้รับรางวัลทีมที่มีผลงานการพัฒนาดีเด่น (The Best) ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไปแข่ง the best ระดับประเทศต่อไป

วันที่ 19 กันยายน 2566 โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดเวทีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นประจำปี 2566 กับทีมงานส่วนพัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน และทีมงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนภาค 3 โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ จากการเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ให้กับกลุ่มชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. CA ACT ARTs ชุมชนคนทำมาหากินศิรินทร์และเพื่อน (สมุนไพรแปรรูป) 2. หนอนน้อย ยกกำลังสิบ วิสาหกิจชุมชนคลองลัดภาชี (โปรตีนแปรรูปจากหนอนแมลงวันลาย) 3. CTBA ตัวจี๊ดดีดเข้าวัด ชุมชนสองคลองทองนองหนัง (ท่องเที่ยวชุมชน) 4. ก่อการกรีน (Green Gang) ชุมชนตลาดน้ำวัดสะพาน Read More …

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งถวายทั้งหมดจำนวน 5 วัด คือ วัดโคนอน, วัดอ่างแก้ว, วัดนาคปรก, วัดประดู่บางจาก, วัดกำแพงบางจาก ขอโมธนาบุญแด่ทุกท่าน เทอญ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

“นักวิจัยติดดาว” ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์สุกฤตา ตะการีย์

ผลงานวิชาการ1.พรทิพย์ สงวนพันธุ์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2562). ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลมารดาเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอดในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “พลังพยาบาลกับอนาคตพยาบาลไทยในยุค 4.0: สังคมปัญญาประดิษฐ์”. จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 หน้า 208-217. Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สรุปภาพการจัดกิจกรรมจุดเทียนส่องใจ🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมจุดเทียนส่องใจ🩷 SIAM NURSE 29ณ บริเวณลานหัวช้าง มหาวิทยาลัยสยามเวลา 18.00 น. 24 กรกฎาคม 2566 ติดตามกิจกรรมได้ที่ QA Nursing Siam U Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

สรุปภาพการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง🩷 SIAM NURSE 2924 กรกฎาคม 2566ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยาม ติดตามกิจกรรมได้ที่ QA Nursing Siam U     Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

ปฐมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์🩷 SIAM NURSE 29🩷

สรุปภาพการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์🩷 SIAM NURSE 29ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1224 กรกฎาคม 2566 ติดตามกิจกรรมได้ที่QA Nursing Siam U Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

Online หลักฐานการประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับหลักสูตร

หลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับหลักสูตร   มคอ.3- มคอ.4 AUN 1AUN 2AUN 3AUN 4AUN 5AUN 6AUN 7AUN 8แบบประเมินผู้เรียนAction PlanFaculty Practiceข้อมูลการประชุมอาจารย์ Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin