ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ “ซ้อมรับปริญญาบัตร” 6 กุมภาพันธ์ 2565

🎁🎁 ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลศาสตรบัณฑิต 🎉🎉🎉# 🎈SN 22 & SN 23 🎈# บัณฑิต จำนวน 221 คน # ภาระกิจซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 🧑🏻‍🎓👩🏻‍🎓#…6 กุมภาพันธ์ 2565

Written by