คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีถวายต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งถวายทั้งหมดจำนวน 5 วัด คือ วัดโคนอน, วัดอ่างแก้ว, วัดนาคปรก, วัดประดู่บางจาก, วัดกำแพงบางจาก ขอโมธนาบุญแด่ทุกท่าน เทอญ

Written by