คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา” 20 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม”หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา”
เนื่องในประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12
20 กรกฎาคม 2566

Written by