คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง”บทบาทของพยาบาล ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการผู้ป่วยลองโควิด-19 ในการฟื้นฟูสภาพระยะยาว”

ปิดการลงทะเบียน

Written by