คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเช็มเครื่องหมาย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566

ประมวลภาพกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวกและเช็มเครื่องหมาย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว 7 เมษายน 2566

Written by