คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม รุ่นที่ ๒๓

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๒๓ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับแถบหมวกและเข็มเครื่อง ขอให้ศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งโรจน์ ตลอดไป

รวมภาพกิจกรรม

 

Written by