คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในพิธีรับมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย 8 เมษายน

คลิกชมวิดีโอได้ที่นี่

Written by