คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามขอเชิญน้องๆมัธยมศึกษา เข้าร่วมงาน “Open House Siam Nurse 2023”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษา เข้าร่วมงาน “Open House Siam Nurse 2023” วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 10
กิจกรรมประกอบด้วย
– การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ 4.00 (หัวข้อกายวิภาคศาสตร์สรีวิทยาและการพยาบาลพื้นฐาน)

– เรียนรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นพื้นฐาน (CPR) และการพยาบาลสหรับผู้ป่วยวิกฤติ

Written by