คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการพิธีรับมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 14 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2567 ในพิธีรับมอบแถบหมวกและเข็มเครื่องหมาย 14 มีนาคม 2567

คลิกดูภาพและบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่
QA Nursing Siam Uคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Written by