คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) วันพุธที่ ๔ ฮันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒

Add Your Heading Text Here

Written by