คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ให้แม่สร้างความร่มเย็น” เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 24 ส.ค. 65

นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตฯ ให้การต้อนรับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ให้แม่สร้างความร่มเย็น” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 91 ต้น ตามพระชนมพรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับการสนับสนุนต้นมะฮอกกานี จำนวน 10,000 ต้น จากคุณวิวัฒน์ ฑีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

Written by