ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓”และถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ณ อาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเครื่องกล อาคาร ๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.- คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

Written by