นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง


นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วยนายธนพร แพงทรัพย์ และนายจตุพล ผลธุระ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท จากนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมีอาจารย์ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เมื่อ 25 มิ.ย. 62  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่

Written by