นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอนุรักษ์วัฒนธรรม รายวิชาผู้สูงอายุ ในงานรดน้ำผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรม ณ ชมรมชาวปักษ์ใต้ วันที่ 23 เมษายน 2566

Written by