ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศจ้าาา ???

??ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา
วันที่ 5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 3,4
วันที่ 6 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 1,2
วันที่ 7 มีนาคม 2564 นับคะแนนเสียง
วันที่ 7 มีนาคม 2564 ตรวจสอบคะแนนเลือกตั้ง
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศผลเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา
“เลือกผ่านออนไลน์ โครงการ QA จะส่งเว็บทางกลุ่มไลน์ทุกชั้นปี”
#อย่าลืมใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ครบทุกคนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ??

ผู้สมัครลงคัดเลือกตัวแทนนายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์

Written by