ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“ ณ ห้องประชุม 12-501 อาคาร ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“

โดยร่วมความร่วมมือของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ๔ สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (มิชชั่น) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Written by