รักษ์น้ำลำประโดง โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 30 พ.ย. 62

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รักษ์น้ำลำประโดง” ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านน้ำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างรักความสามัคคีกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักการระบายน้ำ มูลนิธิอุทกพัฒน์ และธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรักษาความสะอาดฯและฝ่ายโยธา ร่วมกิจกรรมเปิดทางน้ำลำประโดง ด้วยการขุดลอก เก็บวัชพืชและขยะลำประโดง ที่อยู่ภายในชุมชนศรีประดู่อีกด้วย

SN 24 & SN 25 # แกนนำรักษ์น้ำ # สโมสรนักศึกษา #นักศึกษาจิตอาสา # ชาวชุมชนศรีประดู่ # สำนักงานเขตภาษีเจริญ # สำนักระบายน้ำ # สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ # เปิดทางน้ำลำประโดงในชุมชน # ขอบพระคุณทีมผู้ใหญ่ใจดีและจิตอาสาทุกคนค่ะ # จากห้องประชุมสู่พื้นที่ภาคสนาม # 💕💕

Written by