วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND)

12 พฤษภาคม 2564

“พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต”
<

วันพยาบาลสากล (International Nurses Day ;IND)

“Nurses: A Voice to Lead. A Vision for Future Healthcare” 

“พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต”

 

สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses, ICN) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2514

เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริง

วันพยาบาลสากล นอกจากจะรำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งพยาบาลคือบุคลากรที่อยู่เคียงข้างผู้ป่วยในยามเจ็บไข้เสมอ เป็นงานที่ต้องเสียสละ และทุ่มเทอย่างมาก จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องในหน้าที่ และวิชาชีพอันเป็นประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์

Written by