แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในผลงาน การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ “รู้ทันใจ”
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สาขาพยาบาลศาสตร์  ประจำปี 2566
เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล”
ณ ห้องประชุม Auditorium (11-101) อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
วันที่ 27-28 เมษายน 2566

Written by