แสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา พุ่มไสว ได้รับคัดเลือกเป็น”เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563″

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภัสรา  พุ่มไสว  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/0B8YL49qkcFoUa3BVanY0eERLdzdlQVJSY19Gc2UwV0VVLW1R/view?usp=sharing

เข้ารับประกาศนียบัตรจากพณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันเด็กแห่งชาติ

Written by