ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศจ้าาา ประชาสัมพันธ์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ กำหนดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามวันที่ 3 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษาวันที่ 5 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 3,4วันที่ 6 มีนาคม 2564 เลือกตั้งออนไลน์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 1,2วันที่ 7 มีนาคม 2564 นับคะแนนเสียงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ตรวจสอบคะแนนเลือกตั้งวันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศผลเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา“เลือกผ่านออนไลน์ โครงการ QA Read More …