ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2567 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย และร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 1 เมษายน 2567 Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin