4 สถาบันจับมือกันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“ 10 กรกฎาคม 2565

📢📢วันอาทิตย์นี้ มีกิจกรรมดีๆที่ให้ความรู้และมาพร้อมกับความสนุกสนาน พบกับกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่ทั้ง 4 สถาบันจับมือกันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยผ่านโครงการ “ Smart สมวัย ลูกหลาน Gen ใหม่ใส่ใจวัยเก๋า“ ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (มิชชั่น) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

👉วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้อง 12-504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 มหาวิทยาลัยสยาม

✅กำหนดการ

08.30-08.55 น. ลงทะเบียนและทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการ (Pre test)

09.00-09.10 น. พิธีเปิดโครงการ

09.10-09.40 น. กิจกรรมสันทนาการ ทำความรู้จัก และแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 4 กลุ่มย่อย

09.40-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00-11.30 น. นักศึกษาเริ่มทำกิจกรรมในแต่ละฐาน

11.30-11.45 น. ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ (Post test)

11.50-12.00 น. สรุปกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวัน (นำกลับไปรับประทานที่บ้าน)

แล้วพบกันนะคะ🥰❤️

Written by