18 ตุลาคม…SN 24 รักษ์น้ำ # รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 #โครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562


…SN 24 รักษ์น้ำ # รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 #โครงการ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562 # มูลนิธิ อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ # รอบชิงชนะเลิศ จากทุกภาค ทั่วประเทศ จำนวน 11 ทีม # รางวัลจากหยดเหงื่อ SN 19-SN24 #ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะคะ# 8 ปีที่บ่มเพาะงาน # ขอบคุณอ.ธิติและอ.วิสุทธ์ รวมทั้งสโมรนักศึกษาและจิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม# สำนักระบายน้ำและสำนักงานเขตภาษีเจริญ # ปนะธานชุมชนศรีประดู่ และประชาชนในชุมชน#
?????

Written by